INSTRUKTIONSBOK

 

FÖR

 

MOPEDER

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulerar till Din nya moped

 

 

Den är konstruerad av fackfolk med erfarenhet från tillverkning av 100.000-tals mopeder.

 

Mopeden är byggd enligt senaste principer och absolut bästa material. Bara detta faktum räcker dock inte för att den skall fungera klanderfritt år efter år. Mopeden kräver, som alla andra tekniska ting, en viss skötsel – även om det inte är mycket.

 

Läs därför denna instruktionsbok. Utnyttja de tips, som står där. På så sätt får Du största glädje av mopeden och slipper onödiga underhålls- och reparationskostnader.

 

Lycka till i många bekymmersfria mopedår!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOTORDATA

 

Motorbeteckning

Sachs 50/2 S

Sachs 50/2 KS  ( Kickstart )

Monterad i moped typ

1142, 1237, 1259

1159, 1209, 1239, 1240, 1248, 1269, 1279,

1279-1

Motortyp
Kylning

Cylindervolym
Cylinderdiameter
Slaglängd
Kompression
Effekt
Vevaxellagring
Växellåda – olja
Utväxl vevaxel/utg axel
Koppling
Startanordning
Motorsmörjning
Förgasare
Huvudmunstycke
Nålmunstycke
Trottelnål
Nålposition
Trottel
Luftfilter
Tändanläggning
Belysningseffekt
Förtändning
Fältbrytningsavstånd
Brytaravstånd
Tändstift – elektrodavstånd
H-mätaruttag

Encylindrig tvåtaktsmotor
Fartvindskyld
48 cc
Æ 38 mm
42 mm
8
0,7 Kw  ( 1,0 hk ) vid 3600 v/min
2 kullager
2-växlad i block med motor 0,2 L SAE 80
1:an 10,8/1, 2:an 6,87/1
Flerskivig lamellkoppling i oljebad
Pedalstart
Tvåtaktsblandning 25:1  ( 4 % )
Bing trottelförg.  Bet 1/8,5/5,
Æ 9,2 mm
54
1517
Nr 2
Spår 2 uppifrån
Nr 13
Nätfilter
Bosch svänghjulsmagnet – generator
 Strålkastare 15 W, bromsljus 5 W, bakljus 3 W
1,5 – 2 mm
7 – 11 mm
0,4 
± 0,05 mm
Bosch W 175 T1 eller motsvarande – 0,5 mm
M 10 x 1 mm

 

 

 

 

MOTORDATA

 

Motorbeteckning

Sachs 50/3 LFS  ( Fläktkyld )

Sachs 50/3 KFS

Monterad i moped typ

1218, 1228, 1250, 1289, 1290

1252, 1256, 1272, 1293

Motortyp
Kylning

Cylindervolym
Cylinderdiameter
Slaglängd
Kompression
Effekt
Vevaxellagring
Växellåda – olja
Utväxl vevaxel/utg axel
Koppling
Startanordning
Motorsmörjning
Förgasare
Huvudmunstycke
Nålmunstycke
Trottelnål
Nålposition
Trottel
Luftfilter
Tändanläggning
Belysningseffekt
Förtändning
Fältbrytningsavstånd
Brytaravstånd
Tändstift – elektrodavstånd
H-mätaruttag

Encylindrig tvåtaktsmotor
Fartvindskyld
48 cc
Æ 38 mm
42 mm
9
0,7 Kw  ( 1,0 hk ) vid 3500 v/min
2 kullager
3-växlad fotväxel i block med motor 0,2 L SAE 80
1:an 13,4/1, 2:an 8,1/1, 3:an 5,43/1
Flerskivig lamellkoppling i oljebad
Kickstart
Tvåtaktsblandning 25:1  ( 4 % )
Bing trottelförg.  Bet 1/8,5/5,
Æ 9,2 mm
54
1517
Nr 2
Spår 2 uppifrån
Nr 13
Nätfilter
Bosch svänghjulsmagnet – generator
 Strålkastare 15 W, bromsljus 5 W, bakljus 3 W
1,5 – 2 mm
7 – 11 mm
0,4 
± 0,05 mm
Bosch W 175 T1 eller motsvarande – 0,5 mm
M 10 x 1 mm

 


MOTORDATA

 

Motorbeteckning

Sachs 50/3 B KFS

Monterad i moped typ

1294

Motortyp
Kylning

Cylindervolym
Cylinderdiameter
Slaglängd
Kompression
Effekt
Vevaxellagring
Växellåda – olja
Utväxl vevaxel/utg axel
Koppling
Startanordning
Motorsmörjning
Förgasare
Huvudmunstycke
Nålmunstycke
Trottelnål
Nålposition
Trottel
Luftfilter
Tändanläggning
Belysningseffekt
Förtändning
Fältbrytningsavstånd
Brytaravstånd
Tändstift – elektrodavstånd
H-mätaruttag

Encylindrig tvåtaktsmotor
Fartvindskyld
48 cc
Æ 38 mm
42 mm
8
0,7 Kw  ( 1,0 hk ) vid 3500 v/min
2 kullager
3-växlad fotväxel i block med motor 0,2 L SAE 80
1:an 13,4/1, 2:an 8,1/1, 3:an 5,43/1
Flerskivig lamellkoppling i oljebad
Kickstart
Tvåtaktsblandning 25:1  ( 4 % )
Bing trottelförg.  Bet 1/10/110,
Æ 10 mm
55 - 58
2.17
Nr 2
Spår 2 uppifrån
Nr 2
Nätfilter
Bosch svänghjulsmagnet – generator
 Strålkastare 15 W, bromsljus 5 W, bakljus 3 W
1,5 – 2 mm
7 – 11 mm
0,4 
± 0,05 mm
Bosch W 175 T1 eller motsvarande – 0,5 mm
Navanslutning märkt 23”. 1.8

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

Håll alltid mopeden ren. Då upptäcker Du lättare eventuella skador på ett tidigt stadium. Speciellt viktigt är att utrymmet mellan kylflänsarna på cylinder och topplock är fritt från lera och jord, då detta i annat fall kan orsaka att motorn blir överhettad.

 

Innan mopeden tages i bruk bör Du göra dig förtrogen med samtliga reglage. Läs också vägtrafik-förordningen.

 

 

 

 

Reglage

A.  Frikopplingshandtag
B.  Justerskruvar
C.  Ljusomkopplare
D.  Signal
E.  Kortslutningsknapp
F.  Frambromshandtag
G.  Chokereglage
H.  Gashandtag

 


 

Reglage, forts

 

 

Fotbromspedal

Fotväxelpedal
Växellägen: Ettans växel nedåt och övriga uppåt med friläge mellan ettan och tvåan

Växelhandtag

 

Bensinkran:

 

Reserv cirka 0,5 L.

 

På de mopeder  ( 1272, 1293 )  som har två bensinkranar öppnas normalt endast en. När båda är öppna förbrukas även reservbränslet i tanken.

 

 

 

 

 

Åtgärder före körning

 

Tillse att rätt bränsle på fylles
Tvåtaktsblandning 25:1  ( 4 % )

Kontrollera ringtryck
Ringtryck  ( medelvärde )  2,25 kg/cm2 vi total belastning på 90 kg  ( fordon plus förare ).

Övertyga Dig om att bromsar och ljus fungerar.

Start av motor 50/2 S, 50/2 KS, 50/3 LFS och 50/3 KFS
Förgasaren är så konstruerad att något separat chokereglage ej behövs. Vid start av kall motor öppnas först bensinkranen och därefter flödas förgasaren. Kicka sedan motorn utan gaspådrag  ( normalt just tomgång ). Sedan motorn startat och gåt någon minut kan den varvas upp.

Start av motor 50/3 B KFS
Öppna bensinkranen och flöda förgasaren, tryck in chokereglaget ( G bild 1 ). Vrid gashandtaget cirka 1/3 varv och kicka motorn. Återför chokereglaget successivt allteftersom motorn blir varm.

Vid start av varm motor behöver som regel förgasaren inte flödas eller chokereglaget hållas stängt. Skulle så vara fallet torde förgasaren rengöras och kontroll göras att rätt munstycke är monterat.

Stäng alltid bensinkranen efter avslutad körning.

OBS!
På Compact-mopeder finns en urluftningsskruv på främre övre delen av ramen. Före bränslepåfyllning till hel volym  ( 2,6 L )  skall denna öppnas 2-3 vara. Stänges efter avslutad tankning.

 



Körningsföreskrifter

Inkörning:
Varje ny motor behöver en viss tid på sig att slita in de rörliga delarna mot varandra. Det är därför viktigt att under de första 50 milen inte belasta motorn onödigt hårt, d.v.s. växla ned i backar och tungt väglag. En variation av hastighet och belastning är gynnsamt för lager och kolvringar. Kör därför inte med fullgas annat än under korta perioder under inkörningstiden. Vid körning i nedförsbackar stryp aldrig gasen helt, motorn får då för dålig smörjning.

Munstycket behöver normalt inte bytas efter inkörningstiden. Använd aldrig ställbart munstycke då detta kan skada motorn.

Växling:
Växla försiktigt och med känsla för motorvarvet. ”Sparka” inte in växlarna och växla aldrig utan att frikoppla motorn. Ovarsamma växlingsmanövrer kan ge kraftiga skador på växellådan.

Låt aldrig motorn bromsa upp rullfarten i utförsbackar genom att ha motorn frikopplad och sedan släppa upp kopplingshandtaget.







 

 

 

 

 



Allmän beskrivning och skötselföreskrifter

Framgaffel
Moped typ 1294 har oljesmord framgaffel. Olja: 1,5 dl SAE 30 i varje ”ben”. Demontering rengöring samt byte av olja bör ske med jämna mellanrum.

Moped typ 1228 har olje hydraulisk framgaffel. Olja: 0,56 dl SAE 20 i varje ”ben”. Kontroll och byte av olja bör ske med jämna mellanrum  ( se skötselplan ).

Övriga teleskopgafflar är smorda med fett och rengöres och smörjes vid behov. Teleskopgafflar som har olackade huvudrör bör dessa anoljas då och då så att de inte rostar.

Styrlager
Kontroll och justering av eventuellt glapp bör ske med jämna mellanrum, särskilt under inkörningsperioden.

Kedja
Kedjan bör ägnas särskild omtanke, dels beträffande smörjning och dels att kedjan har rätt spänning. Kedjan skall vid rätt spänning på mitten an sin fria längd ha en rörelse på 10 – 15 mm i höjdled. Vid för hårt spänd kedja förloras motoreffekt, vid för löst spänd kedja kan kedjan hoppa av och skada motorblocket.





 


 


Sträckning av kedjan sker med sträckskruvarna  ( A övre bild ). Lossa axelmutter  ( B övre bild )  och drag åt respektive, lossa på sträckar skruvarna tills rätt kedjespänning erhålls. I samband med sträckning av kedjan bör man kontrollera att bromsen är lagom spänd och mopeden ”spårar”, d.v.s. att fram- och bakhjul är helt i linje med varandra.

Hjulinställning kan kontrolleras med hjälp av en ”linjal” som hålles intill båda hjulen så högt som möjlig. Båda hjulen skall då ligga plant utmed linjalen samtidigt
( nedre bild ). Justering sker med sträckskruvarna. Glöm inte att dra fast axelmuttrarna efter avslutad justering.

Bromsjustering sker med vingmutter på bromsstagets bakre ända respektive justerskruv på wire för frambroms.

HJUL – EKRAR
kontrollera vid varje servicetillfälle att hjulekrarna inte är lösa. ( Speciellt noga vid 50-milaservice.)  Skulle så vara fallet måste ekrarna spännas. Detta bör då utföras av fackman. Vid ojämnt spända ekrar, kan bromstrumman bli oval eller andra skador uppstå på hjulen.

 

 

 

 


Lås
Mopederna är utrustade med både styr- och bultlås. Till båda låsen passar samma nyckel. Styrlåset låses genom att man svänger styret åt vänster, vrider på nyckeln och trycker in låset.

Täckbrickan för bultlåset måste vridas upp så att hålet frilägges  ( övre bild )  och låset kan föras ut och in i hylsan utan hinder. Vrid på nyckeln och tryck in låskolven.

Lås alltid Din moped då Du lämnar den.

Hastighetsmätartransmission
Moped typ 1294 är utrustad med navansluten hastighetsmätartransmission  ( nedre bild ). Övriga har hastighetsmätaruttag på motorn.

På tvåväxlade motorer samt på navanslutning skall vid cirka var 300:de mil pressas in 2-3 cm3 fett genom fett-nippeln respektive genom hålet för transmissionskabeln, sedan denna först skruvats loss.

Hastighetsmätartransmissionen på 3-växlade motorer smörjes av växellådsoljan.

 


 


Ljusinställning
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigaste att strålkastaren är rätt inställd. Inställningen göres med förare på fordonet, som ställes så att avståndet till en vägg blir 5 meter. Härvid skall centrum av ljusfläcken från helljuset träffa väggen 5 cm lägre är glödlampans  ( strålkastarens mitt )  höjd över marken. Samtidigt skall halvljuset inte ligga mer än 5 cm lägre än glödlampans  ( strålkastarens mitt )  höjd över marken. På fordon med inbyggd strålkastare ställs reflektorn in med en skruv under strålkastarringen.

Vid byte av lampa i strålkastaren får man ej beröra reflektorns yta, enär den då blir fläckig och lämnar sämre ljusutbyte.

När en ny glödlampa skall isättas, får man inte fatta den direkt med fingrarna utan istället med en liten bomullslapp då annars fett från fingrarna avsätter sig på glödlampan. Detta fett förgasa av värmen från lampan och avsätter sig på reflektorn, som efterhand blir matt


Sotning av avgasanläggning, cylinder, kolv och topplock skall utföras av fackman
I varje motor förbränns en del av smörjoljan och bildar oljekol, som på tvåtaktsmotorn företrädesvis avsätter sig på kolvtoppen, i utblåskanalen på cylindern, i avgasrör och ljuddämpare. Därifrån måste de emellanåt avlägsnas, dock senast när motoreffekten minskar eller när motorn tendera att fyrtakta trots att förgasarinställningen är riktig.

Vanligtvis är sotning nödvändig efter cirka 300 mils körsträcka.



 

 


Oljekontroll

Kontroll av oljeninån bör ske var 100:de mil
Placera mopeden vågrätt och skruva ur oljenivåskruven  (A). Rinner därvid ingen olja fram ur hålen måste påfyllning ske. Lossa då påfyllnadspluggen  (B), ( På 3-växlade motorer hastighetsmätartransmissionen )  och fyll så mycket att oljan börjar rinna fram ur hålet för nivå-skruven  (A).

Oljeslag:  Transmissionsolja  SAE 80
Oljemängd  ( vid nypåfyllning ): 200 cm3

OBS!
Vid montering av påfyllningspluggen  (B)  tillse att

ventilationshålet kommer att riktas bakåt då i annat fall
oljeläckage här kan uppstå.

Oljebyte
Byte av olja bör ske efter första 50 milen och därefter var 600:de mil eller två gånger om året
Vid oljebyte skall motorn vara varmkörd. Placera lämpligt kärl under motorn och skruva bort avtappningspluggen  (C). Luta mopeden åt sidorna så att all olja tömmes. Skruva därefter fast avtappningspluggarna och fyll olja  ( 200 cm3 )  i påfyllningshålet så som beskrives under ”oljekontroll”.

OBS!
Oljekontroll, avtappning och påfyllning kan även ske genom inspektionsluckan ”S” i kopplingskåpan.
Oljenivån skall då  ( när mopeden placeras vågrätt )  ligga cirka 2 cm under hålets undre kant.

 



Förgasare

Vid omkring var 100:de mil bör luftfilterinsatsen  ( A övre bild och B mellersta bild )  tagas ur och rengöras i fotogen och doppas i motorolja SAE 40 eller 50 samt får droppa av. Munstycket  ( B övre och mellersta bild )  skruvas ur och blåses rent med tryckluft vid behov  ( se under motorstörningar ). Tomgången ställs in med skruven  ( C övre och mellersta bild )  och därefter justeras wiren med justerskruven vid gashandtaget så att spelet blir cirka 1-2 mm.

Fullständig demontering och rengöring av förgasaren bör utföras av fackman vid cirka varje 600:de mil.

Bränslesilar


Bensinkranen är försedd med sil  ( nedre bild )  som bör rengöras emellanåt så att bränsletillförseln inte hindras.

Då tanken är tom skruvas kranen ur, sköljes i bensin och blåses därefter med tryckluft.

Förgasaren till motor 50/3 B KFS har också bränslesil vid anslutningsnippeln för bensinslangen. Denna frigöres genom att anslutningsnippeln skruvas loss från förgasaren.

 

Tändning

Servicearbeten på tändanläggningen bör i möjligaste mån utföras av fackman.

Tändinställning
Tändningstidpunkt:              1,5…2,0 mm f ö d
Brytaravstånd:                     0,40 ± 0,05 mm
Fältbrytningsavstånd:           7…11 mm

Tändningsinställning företages enligt följande:

På svänghjulet respektive vevhuset finns en markering instansad. Då de båda markeringarna stämmer överens anges tändningspunkten.

1. Brytaravståndet (nedre bild) inställes så att avståndet är 0,40±0,05
mm vid högsta läge på brytarnocken (kolven i övre dödpunkt).

2. Vrid svänghjulet så långt tillbaka mot varvriktningen tills markeringen på svänghjulet kommer mitt för streckmarkeringen på vevhuset (övre bild).

3. I detta läge måste kontakterna börja bryta. Är detta icke fallet kan tändningstidpunkten korrigeras genom vridning av ankarplattan, vilket möjliggöres genom längsslitsarna.


4. Om ankarplattan vrides mot svänghjulets varvriktning erhålles tidigare tändningsinställning, vid vridning i varvriktningen senare tändningsinställning.

5. Efter sådan inställning måste man ge akt på att ankarplattans skruvar dras ordentligt fast.

6. Vid korrekt tändningsinställning måste fältbrytningsavståndet (A nedre bild) ligga mellan 7…11 mm.

Fältbrytningsavståndet mätes från kanten av polskon till magneten i svänghjulet när detta vrides i varv-riktningen. Skulle fältbrytningsavståndet inte stämma kan det ställas in genom justering av brytaravståndet
(endast inom justeringsmånen mellan 0,4±0,05 mm.

 


Tändstift
Tändstiftet bör rengöras från sot och avlagringar och elektrodavstånd kontrolleras och justeras (elektrodavstånd 0,5 mm) var 100:de mil.

 

 

Koppling

Justering av koppling
Haka av wiren från kopplings-hävarmen A (högra övre bild). Hävarmen skall nu kunna röra sig 8-10 mm. Blir rörelsen större eller mindre måste detta justeras med justerskruv i kopplingen (se vänstra övre bild). Lossa ”S” skylten på kopplingskåpan. Lossa låsmuttern och vrid därefter med en skruvmejsel justerskruven åt vänster om större

spel önskas och åt höger om mindre spel önskas. Drag fast låsmuttern efter avslutad justering. Haka fast wiren i kopplingshävarmen och ställ in justerskruven B (högra övre bild) så att kopplingshandtaget får ett spel på 1-3 mm C (övre högra bild).

Växlar

2-växlad handväxel (och fotväxel 1279-1)
Då växeln ligger i friläge skall växelarmen vara vinkelrätt mot motorns

längdriktning. Eventuell justering utföres med justerskruven på wiren vid växelhandtaget (1279-1 på wiren vid motorn).

3-växlad fotväxel
Då eventuell växeljustering erfordras skall detta alltid utföras av fackman.

VARNING

Lossa aldrig låsmutter    A    i växelautomaten utan att hålla emot på spår

skruven   B  (nedre bild)


 

 

 


Smörjnings- och skötselplan


Första
50
milen


Vid varje



Vid
behov

Skötsel- resp
smörjningsställe


Åtgärd

100
mil

300
mil

600
mil


Luftfilter


Rengöres och inoljas
Se sidan 9

 

´

 

 

 


Munstyck/Förgasare


Rengöres
se sidan 9

 

 

 

´

´


Tändstift


Rengöres och elektrodavstånd justeras
Se sidan 10

 

´

 

 

 



Växellåda



Kontroll av oljenivå
Se sidan 8

 

´

 

 

 


Byte av olja
Se sidan 8

 

 

 

´

 


Tändanläggning


Kontrollera, eventuellt justera brytaravstånd och tändinställning. Se sidan 9

´

 

´

 

 


Koppling


Kontrollera spel och justering vid behov
se sidan 10

 

´

 

 

 


Reglage och kablar


Smörjes med tunn olja vid wireändan eller i smörjanordningar på kablarna då sådana finns

 

´

 

 

´


Kedja

Kedjan smörjes med tjockflytande olja. Kontrollera spänning och justering
Se sidan 7

´

´

 

 

´


Bränslesil


Bensinkran skruvas ur och silen rengöres
Se sidan 9

 

 

 

 

´


Nav och styrlager


Demonteras, smörjes och justeras

Bör utföras av fackman
varje år.


Cylinder & avgasdelar


Sotas
(av fackman)

 

 

´

 

 



Framgaffel mod 1228


Kontroll av oljemängd

 

 

´

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 


 


Konservering av motorn

om mopeden inte användes under någon längre tid (t.ex under vintern) finns risk för rostbildning. Följ därför nedanstående anvisningar. De ledande oljefirmorna har dessutom utfärdat egna anvisningar för rostskydd av motorer under långtidsförvaring.

1.    Blanda bensin med en rostskyddsolja i förhållande 25:1 och kör motorn en kort tid med denna        blandning. Vi rekommenderar en olja med viskositet SAE 30 från någon av de ledande oljefirmorna
       (t.ex Shell Ensis Oil 30)

       När motorn skall stannas efter den sista körningen förfares enligt följande: Dra upp motorn på fullgas        samt tryck därefter ned kortslutningsknappen. Sedan motorn stannat stänges bensinkranen.

       Vevaxeln med vevstake och ramlager har nu erhållit ett tillfredställande rostskydd.

2.    För att skydda cylinderlopp och kolv ställs kolven i övre dödläge och genom tändstiftshålet slås
       3…5 cm3 rostskyddsolja. Drag sedan runt motorn 15…20 varv med startapparaten och skruva åter i        tändstiftet.

3.    För skyddande av mopedens yttre delar rekommenderas inoljning med rostskyddsolja av något känt        märke t.ex

       CRC 5-56 eller dylikt

       Om bränsle lagras i fordonets tank en längre tid föreligger risk för att oljan skiljer sig från bensinen.        blandningen måste då ovillkorligen återställas genom kraftig omrörning. Bäst är dock att byta bränslet.

 

 


Motorstörningar

Nedan anges en del fel som eventuellt kan uppträda.

A.    Motorn startar inte

Ingen tändgnista
1.    Tändstiftet är oljigt, vått, har bryggbildning eller är eljest skadat
2.    Tändstiftet vått (utvändigt)
3.    Tändkabeln lös eller skadad
4.    Kortslutningskontakten klämmer, kabeln till denna från motorn skadad
5.    Brytarkontakterna oljiga, våta eller nedsmutsade
6.    Tändspole eller kondensator skadad

Ingen bränsletillförsel
1.    Ingen bensin i tanken
2.    Bensinkranen stängd
3.    Silen i bensinkranen smutsig
4.    Bränsleledningen är klämd
5.    Förgasarmunstycke täppta

Ingen tändkraftig blandning
1.    Förgasaren är starkt flödad
2.    Vatten i förgasaren
3.    ”Tjuvluft” genom lös förgasare

Ingen kompression

1.    Kolvringarna brustna
2.    Kolv och cylinder starkt nötta
3.    Topplock eller tändstift lösa

 


B.    Motoreffekten minskar

På grund av nedsmutsning
1.    Luftfiltret nedsmutsat
2.    Utblåsnings- och överströmmningskanalerna täppta av sot
3.    Stora sotavlagringar i topplocket
4.    Avgasrör och ljuddämpare igensatta
5.    Ingen lufttillförsel (genom tanklocket) till bensintanken
6.    Tändstiftet överhettat

På grund av för låg kompression
(Se under ”ingen kompression”)
 
C.    Övriga motorstörningar

Motorn arbetar oregelbundet
1.    Tändkabeln lös eller skadad
2.    Motorn blir för varm, i förgasaren bildas bränsleångor som stör bränsletillförseln
3.    Brytarkontakterna oljiga eller smutsiga
4.    Brytararmen går kärvt på lagertappen
5.    Tändstift eller tändstiftskontakt resp tändspole ej i ordning

Motorn fyrtaktar och kommer inte upp i varv

1.    Förgasaren flödar på grund av smutsigt eller skadat flottörnålsäte
2.    Flottören otät
3.    Avgasporten igensotad
4.    Förgasarinställningen felaktig eller munstyckena lösa
5.    Luftfiltret tilltäppt

 

 


Motorn ”spikar” vid fullgas
1.    Förtändningen är för hög
2.    För tjocka sotavlagringar i förbränningsrummet
3.    Kylflänsarna smutsiga
4.    Kolvbultbussningen utnött

Motorn skjuter eller smäller i förgasaren
1.    Motorn får för lite bränsle
2.    Tändstiftet glöder, för lågt värmevärde
3.    Tändstiftet är kortslutet, smutsiga eller har slaggpärlor
4.    Motorn får ”tjuvluft”
5.    Vatten i förgasaren

Motorn blir för varm, kolven skär
1.    Motorn felaktigt sotad (kolvtoppen blanksmärglad)
2.    Motorn får för litet bränsle
3.    Förgasaren felinställd eller felaktig olja användes
4.    Kylflänsarna på cylinder och topplock nedsmutsade
5.    Glödtändning

Motorn går ej på tomgång

1.    Anslagsskruven för trotteln felställd
2.    Bowdelreglaget för trotteln felinställd
3.    Tändspolen defekt

Motorn drar för mycket bränsle
1.    Tank, bensinledning eller förgasare otäta
2.    Nål och nålmunstycke slitna
3.    För stora munstycken

 


 


Utdrag ur svensk Författningssamling om mopeder

1 §   Med moped förstås i denna förordning lätt motorcykel vars motor har en cylindervolym ej överstigande 50        kubikcentimeter och vilken är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

       För moped föreskrives, för att denna skall vara skatte-, körkorts- och registreringsfri bl a följande:

       Att samtliga mopeder av viss typ, som besiktigats och godkänts av Kungliga Väg & vattenbyggnads-       styrelsen, skola vara i samma utförande och med samma utrustning som typmopeden. Några som helst        ändringar av motorn får icke ske för att öka motorns effekt eller mopedens hastighet.

3 §   att mopeden skall vara försedd med

       a.   Effektiv styrinrättning

       b.   Minst två av varandra oberoende, effektivt verkande bromsar och skall såvitt angår moped med tre              hjul eller med tillkopplat sidofordon åtminstone en broms kunna på sluttande mark kvarhålla mopeden                            även om föraren lämnat denna.

       c.   Apparat, med vilken kan givas ljudsignal med jämn, dov ton.

       d.   Effektiv anordning för att hindra störande ljud från avloppsgaserna (ljuddämpare)

       e.   Under mörker dels framtill lykta, som visar vitt eller gult sken av tillräcklig ljusstyrka för att mopeden              skall kunna föras på betryggande sätt och som, därest den har bländande sken, kan snabbt                  avbländas på tillfredställande sätt, dels och baktill lykta, som visar rött sken bakåt (baklykta), och              reflexanordning som vid belysning återkastar rött sken bakåt, och så baklykta och reflexanordning              kombineras.

             På moped skall på lämpligt lätt synliga platser föra två skyltar av metall upptagen i tydlig skrift den              ena ägarens namn och adress samt den andra fordonets typbeteckning eller, om fordonet                      undergått särskild besiktning, den beteckning som därvid tilldelats fordonet.

4 §   Har godkänd moped undergått sådan ändring, att den ej längre överensstämmer med uppgifterna i        utfärdat instrument över den typbesiktning eller särskilda besiktning, som låg till grund för        godkännandet må den sedan ej brukas förrän den undergått särskild besiktning och därvid godkänts

7 §   Den som bedriver yrkesmässig försäljning av mopeder är pliktig att vid överlåtelse av moped till annan        förse det för fordonet gällande typintyget eller besiktningsinstrument med skriftlig försäkran att fordonet        under den tid det innehafts av honom icke underkastats sådan ändring, att fordonet ej längre        överensstämmer med uppgifterna i typintyget eller besiktningsinstrumentet.

5 §   Typintyg skall utfärdas i två exemplar, av vilka det ena kvarbliver hos utställaren och det andra        tillhandahålles köparen av fordonet. Intyget skall innehålla uppgift om fordonets typbeteckning och        tillverkningsnummer, det sistnämnda innefattande ram- och motornummer, samt i övrigt fullständigt och        riktigt återgivna typbesiktningsinstrumentets uppgifter om fordonets beskaffenhet.

8 §   Moped må icke föras av någon som ej fyllt 15 år.




 

 


 


9 §   Det åligger förare av moped att medhava och på tillsägelse av besiktningsman eller polisman förete bevis att fordonet är trafikförsäkrat. Beviset skall vara i sådant skick att det kan avläsas utan    svårighet.

11§  Föres moped av barn, som ej fyllt 15 år, skall den, som har vårdnaden om barnet, eller, omföreelsen        begåtts av barnet i anställning hos arbetsgivare, den sistnämde straffas med dagsböter, såvida han        underlåtit att göra vad på honom ankommit för att förekomma densamma. Med dagsböter straffas        också den, som eljest tillåter barn, vilket ej fyllt 15 år, att föra moped.

       Ovannämda är utdrag ur förordning, som träder i kraft den 1 juli 1961. (svensk författningssamling    134-136).

       Med ikraftträdande av denna förordning skall kungörelse den 23 maj 1952 (nr280) med vissa        bestämmelser om cyklar med hjälpmotor upphöra att gälla.

       I nämnda kungörelse avsedd cykel med hjälpmotor, vilken tagits i bruk för den 1 juli 1961, må, om        trafikförsäkring tecknas med verkan senast från och med sagda dag, nyttjas såsom moped utan att        vara godkänd enligt § 4, så länge sådan försäkring utan avbrott vidmakthålles. I fall som nu sagts        skola stadgandet 1 3 ½ andra stycket om skylt med uppgift om besiktningsförhållanderna samt        stadgandet 1 7 § icke äga tillämpning. Det åligger fordonets förare förete bevis att nyssnämda        försäkringsskyldighet fullgjorts, och gäller därom i övrigt vad 1 9 och 11 § är stadgat. För ytterligare        uppgifter hänvisa vi till svensk författningssamling nr 134-136.

                                              * * * *

       För moped gäller alltså för att denna skall vara skatte-, körkorts- och registreringsfri bl a följande:

       att samtliga modeller av viss typ, som besiktigats och godkänts av Statens trafiksäkerhetsverk skall        vara i samma utförande och med samma utrustning som typmopeden. Några som helst ändringar av        motorn får icke ske för att därigenom öka motorns effekt eller mopedens hastighet.